Základy impozantného hradu Devín, jedného z veľmi dôležitých miest histórie Slovanov, položili Kelti už v