Vznik samotného papieru, ako takého je datovaný  do roku 105 nášho letopočtu a to do Číny,