Čistenie a úprava vody – sladkej, morskej, odpadovej atď. je často náročný proces nie