Z hľadiska postupného budovania dopravnej  infraštruktúry zohrávala významnú úlohu na našom dnešnom území