Hovorí sa, že keď je niečo kvalitné a pekné, tak je to aj večné. Je