S ťažkou koženou loptou, s ktorou sa ale nedal hrať futbal, sme sa stretli počas našich