Veľmi zjednodušene povedané, airsoft je tímová hra dvoch družstiev, ktoré sa snažia napodobňovať vojenské