Každodenná architektúra  nášho bývania vo svojej podstate vytvára limity, ktoré obmedzujú pohyb v jej