V živote väčšiny rodičov nastane čas, keď dieťa príde za nimi s tým, že bicykel už