Pod pojmom offshore spoločnosti chápeme firmy, ktoré majú sídlo spoločnosti  v zahraničí – najčastejšie so