Tradičné školenie alebo turnusové vzdelávanie je séria stretnutí a prednášok, ktorých cieľom je oboznámiť