Každý z nás si praje vyzerať čo možno najlepšie a kto tvrdí opak, klame.