Orava sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska a pokladá sa za jednu z najkrajších oblastí našej