Otváranie trezorov je spravidla témou, na ktorú myslia len zlodeji a zámočníci. Avšak každý,