Kušu je možné veľmi stručne charakterizovať ako mechanickú strelnú zbraň, ktorá svojou konštrukciou umožňuje