Výber a efektívne používanie platobného terminálu je zásadnou podmienkou pre každého aktívneho podnikateľa. Umožňuje obchodníkom ponúkať atraktívne riešenie platieb.