Plynové konvektomaty sú pece, ktoré veľkým komerčným kuchyniam umožňujú pripraviť jedlo vďaka pare, konvekcii