Vstupná brána do akéhokoľvek priestoru je účinnou priečkou oddeľujúcou náš majetok od vonkajšieho