Vybudovanie spevnených plôch okolo domu patrí k posledným investíciám pri stavbe. Hoci sa dlažba