Poplašný náboj je pomenovaním pre charakteristický druh náboja, ktorý síce obsahuje strelný prach ale