Úložných priestorov v domácnosti nikdy nie je dosť… Pozná to takmer každý z nás, že rokmi,