Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že drevo je jednoduchý materiál na maľovanie,