Celý rok čakáte iba na jar a to hlavne kvôli dobrému počasiu, len aby ste