Japonská spoločnosť Sony je predovšetkým výrobcom elektroniky, videohier, nástrojov na komunikáciu, produktov informačných technológií