Gastro sporáky sa pomerne ľahko obsluhujú aj pre neškolených zamestnancov kuchyne, vďaka čomu sú