Dbať na správny vývin celého pohybového aparátu u detí je mimoriadne dôležité a to po celý