Geografická poloha Srí Lanky je všeobecne známa. Je to známy samostatný ostrovný štát rozprestierajúci