Moderný svet si žiada pokrok a progres. Inak tomu nie je ani vo svete zbraní,