Problematika modernej nízkoenergetickej výstavby budov sa stáva stále aktuálnejšou a potrebnejšou. Komplexné rekonštrukčné opravy starších