Keď sa v našich končinách spomenie slovo vzduchovka, tak každému sa asi vybaví klasická vzduchovka