Škola v prírode je veľkou udalosťou a to nielen pre samotné dieťa, ale aj