Zrejme žiadny príbeh v doterajšej histórii filmu sa nemôže pochváliť toľkými pokračovaniami a v