Veľmi významnou horninou, ktorá ma v praxi široké využitie, je zeolit. Zeolit je hornina vulkanického