Aj keď mnohí sa ešte len ponorili do farieb jesene, je to už len