živé vysielanie

 Propagujte svoj živý prenos dostatočne vopred 

    Slovo marketing sa dnes objavuje v rôznych súvislostiach a  oblastiach nášho každodenného života. Čo

Výhody online workshopov vo vzdelávaní 

     Online vzdelávanie v rámci rôzne zameraných tematických online workshopov ponúka možnosť učenia sa

Oslovte nových zákazníkov live streamingom 

    Nakupovanie tovaru a  propagácia služieb prostredníctvom živého internetového vysielania je najdôležitejším podnikateľským obchodným