offshore spoločnosti

Offshore spoločnosti nesídlia len v Karibiku

Nielen aktívni či začínajúci podnikatelia, ale aj bežní ľudia sa pomerne často stretávajú v rôznych

Čo sa skrýva pod pojmom offshore spoločnosti?

Pod pojmom offshore spoločnosti chápeme firmy, ktoré majú sídlo spoločnosti  v zahraničí – najčastejšie so

Založenie offshore spoločnosti pre prospech firmy

Ak si chcete založiť offshore spoločnosť alebo premiestniť svoju podnikovú štruktúru do zahraničia, jurisdikcia