zeolit

Prírodné zeolity ako perspektívne nanomateriály pre ochranu vôd

Pod pojmom „nanotechnológia“ sa obecne rozumie technický odbor, ktorý sa zaoberá tvorbou a využívaním technológií

Zeolity – ich história, vznik a zaujímavosti o nich

Trochu z histórie mineralogického výskumu Na základe vtedajších dostupných chemických analýz a kryštalografických zobrazení Haüy (1801)

Niektoré aplikácie zeolitu pri chove hovädzieho dobytka

V dobre fungujúcich produktívnych poľnohospodárskych fariem hovädzieho dobytka môže mať prírodný zeolit  rôzne  možnosti použitia.

Hornina s názvom zeolit a to, čo ste o nej možno nevedeli

Zeolit je hornina, ktorá sa prvý krát do povedomia ľudí dostala až približne v 18.

Zeolit a jeho využitie v poľnohospodárstve

Zeolit je prírodná hornina, ktorá má mimoriadne schopnosti. Tými sú adsorbácia, udržiavanie, uvoľňovanie a výmena

Aká podstielka pre mačky je najvhodnejšia?

Mať v byte mačku ako domáceho miláčika je síce obrovské potešenie, ale zároveň aj jedna

Čo je zeolit a aké je jeho využitie

Veľmi významnou horninou, ktorá ma v praxi široké využitie, je zeolit. Zeolit je hornina vulkanického

Zeolit – hornina so všestranným využitím

Zeolity sú populárnou skupinou hornín, ktoré sa bežne používajú na priemyselné a iné účely. Zeolity